Vår utrustning

 

 

De verktyg vi använder oss av är ringsågar, kapar och bilningsmaskiner

-          Golvsåg och väggsågsskapare med kapacitet upp till 520 mm.

-          Kärnborrsutrustningsborrar med kapacitet från 25 till 1000 mm.

-          Wire sågar

-          Bilningsrobot (Brock 180)

 

 

Vi arbetar utslutande med diamantverktyg. Vår maskinpark svarar mot alla krav som kan ställas på modern teknik, miljö och hög kapacitet. Vi har även specialmaskiner som wiresåg, djupsågningsrigg och bilningsrobot (Brock 180).

 

Ruuds betongbearbetning AB anno 1991.

 

David Ruud övertog sin brors verksamhet 2011 och utvecklar och driver företaget vidare i samma anda, företaget gjorde namnbyte i och med övertagandet och heter nu mera Ruuds betongbearbetning AB. Företagets ägare har mer än 10 år bakom sig som proffesionell speedwayförare och tar med all denna erfarenhet in i verksamheten, allt för att möta Er kunders önskemål och behov på ett proffesionellt och ekonomiskt sätt.

 

Davids bror Stefan kommer arbeta vidare i företaget allt för att bibehålla den höga kunskap om betonghåltagning som Stefan besitter.